Διακρίσεις / Διεθνείς Συνεργασίες

Μέρος του

grand_coalition_for_digital_jobs

Υποστηρικτής του

getonlineweek

Διακρίσεις

european_csr_awards

Διεθνείς Συνεργασίες

telecenter

ecwt

cepis