Υποτροφίες Κινητικότητας Erasmus Mundus - INTACT από το Πανεπιστήμιο Πατρών
13/2/2014 Υποτροφίες  
Υποτροφίες Κινητικότητας Erasmus Mundus - INTACT από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus Mundus – Action 2 – INTACT (It’s Time for CollaboratioN TowArds Close CooperaTion).

Το πρόγραμμα προσφέρει υποτροφίες κινητικότητας για φοιτητές, ακαδημαϊκούς και διοικητικούς υπαλλήλους από ασιατικά πανεπιστήμια σε ευρωπαϊκά και αντίστροφα.

Για περισσότερες πληροφορίες και για αιτήσεις συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.em-intact.eu