2 ευκαιρίες για πρακτική άσκηση στο Fraser Institute στο Vancouver
14/2/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
2 ευκαιρίες για πρακτική άσκηση στο Fraser Institute στο Vancouver

The Fraser Institute has two internship opportunities to announce. Both of them will take place between May 5 – August 29, 2014 in Vancouver, Canada.

Research internship

The Centre for Risk and Regulation is undertaking a research study focusing on the relationship between residential land-use regulations and housing affordability in Canada. Working closely with the Centre’s Associate Director, the intern will contribute to reviewing the existing literature, conducting data analysis and writing the report.

Program internship

Reporting to the Director of Education Programs, the intern’s main role will be updating the department’s national database of students, teachers, professors, clubs and speakers. This position will also involve updating our teacher and student resource pages on the website in addition to preparing event materials, helping onsite at events, and general administrative assistance.

Deadline: 21 February 2014.

More details can be found at the following link: www.mladiinfo.eu