Επιστροφή στη μητέρα γη με επιχειρηματικές ευκαιρίες
12/8/2013 Επιχειρηματικότητα  
Επιστροφή στη μητέρα γη με επιχειρηματικές ευκαιρίες

Γράφει ο Γεράσιμος Σπηλιώτης

Αναλυτής Αγοράς Εργασίας & Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, My Future Career

Παραδοσιακά η οικονομία της Ελλάδας ήταν αγροτική, παρόλα αυτά η συμμετοχή στο ΑΕΠ της χώρας έχει μειωθεί από το 20% στο 10%, γεγονός που σημαίνει, ότι υπάρχει χώρος όχι μόνο για επανάκτηση του χαμένου εδάφους αλλά και για περαιτέρω ανάπτυξη. Οι λόγοι είναι πολλοί.

Ο πληθυσμός της γης αυξάνεται συνεχώς. Πρόσφατα ξεπέρασε τα 7 δισεκατομμύρια και η τάση είναι συνεχώς αυξητική, στοιχείο το οποίο μεταφράζεται σε μελλοντική ζήτηση διατροφικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, οι καλλιεργήσιμές εκτάσεις παγκοσμίως μειώνονται αφενός εξαιτίας της επέκτασης του φαινομένου της ερημοποίησης και αφετέρου εξαιτίας της αντικατάστασης παραδοσιακών καλλιεργειών, οι οποίες προορίζονταν για τη διατροφή ανθρώπων, με καλλιέργειες φυτών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας. Συνεπώς, εύλογα καταλαβαίνουμε ότι η ζήτηση για τρόφιμα θα βαίνει αυξανόμενη όπως και η τιμή ανά διατροφική μονάδα.

Η Ελλάδα έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για επαγγελματική δραστηριοποίηση στον αγροτικό τομέα. Βρίσκεται γεωγραφικά κοντά στις ανεπτυγμένες δυτικές αγορές, εντός της ΕΕ και με αγροτικά προϊόντα, συνώνυμα ως επί το πλείστον, της ποιότητας. Στην ελληνική αγορά υπάρχει, επίσης, μεγάλο περιθώριο αντικατάστασης εισαγομένων αγροτικών προϊόντων, συχνά αμφίβολης ποιότητας, με ντόπια.

Οι πιθανότητες επιτυχίας μιας επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα αυξάνονται, πρώτα από το γεγονός ότι το ανθρώπινο δυναμικό που καλείται να την ασκήσει είναι σημαντικά υψηλότερων προδιαγραφών σε σχέση με το παρελθόν και κατά δεύτερον από την ενεργή πολιτική απόδοσης γαιών του κράτους σε νέους καλλιεργητές.

Για τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται να κάνει μια στροφή στην επαγγελματική ζωή του, αντί να κάθεται στην πόλη αναμένοντας μια θέση εργασίας, εμπρός ανοίγεται πεδίον δόξης λαμπρό: να διαλέξει μια καλλιέργεια που του ταιριάζει, με ζήτηση και σαφή στόχευση στη διεθνή (αλλά και ελληνική) αγορά, να εκπαιδευτεί , να εστιάσει στην ποιότητα και καλή ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!