48 θέσεις για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό
20/2/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
48 θέσεις για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

  • Γεωπονικές - Περιβαντολλογικές Επιστήμες (2 θέσεις)
  • Εκπαίδευση (1 θέση)
  • Θετικές Επιστήμες (1 θέση)
  • Κοινωνικές - Πολιτικές Επιστήμες (18 θέσεις)
  • Μηχανικοί (5 θέσεις)
  • Νομικά (5 θέσεις)
  • Οικονομικά - Διοίκηση (10 θέσεις)
  • Πληροφορική (2 θέσεις)
  • Υγεία - Φαρμακευτικά - Βιοεπιστήμες (1 θέση)
  • Υπόλοιπες Ειδικότητες (3 θέσεις)


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις θέσεις εργασίας.