47 Υποτροφίες στο εξωτερικό
22/2/2014 Υποτροφίες  
47 Υποτροφίες στο εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

  • Γεωπονικές - Περιβαντολογικές Επιστήμες (1 θέση)
  • Θετικές Επιστήμες (9 θέσεις)
  • Κοινωνικές - Πολιτικές Επιστήμες (4 θέσεις)
  • Μηχανικοί (9 θέσεις)
  • Νομικά (4 θέσεις)
  • Οικονομικά - Διοίκηση (4 θέσεις)
  • Υγεία - Φαρμακευτικά - Βιοεπιστήμες (13 θέσεις)
  • Υπόλοιπες Ειδικότητες (3 θέσεις)


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις θέσεις.