Ενισχύεται το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
27/2/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ενισχύεται το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στη βελτίωση του προγράμματος πρακτικής άσκησης των φοιτητών του και σε νέες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, στις οποίες ασκούνται οι τελειόφοιτοι.

Συγκεκριμένα, το τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το οποίο καλύπτει σχεδόν το ένα τρίτο των φοιτητών του πανεπιστημίου που βρίσκονται σε πρακτική άσκηση, σκοπεύει να θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα που θα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την αναζήτηση εξειδικευμένων φοιτητών σε συγκεκριμένα αντικείμενα, ανάλογα με τις ανάγκες τους, λαμβάνοντας υπόψη την ειδικότητά των φοιτητών και συγκεκριμένα δεδομένα των βιογραφικών τους.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές θα είναι διασφαλισμένη με ειδικούς κωδικούς.

Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ εφαρμόζει προγράμματα πρακτικής άσκησης από το 2005 και συνεργάζεται με 312 επιχειρήσεις και φορείς. Την περίοδο 2005-2008, από τους 247 ασκούμενους φοιτητές, οι 68 προτάθηκαν να προσληφθούν με το πέρας της άσκησης, από τις εταιρίες στις οποίες εργάσθηκαν. Κατά την περίοδο 2009-2013 ασκήθηκαν 665 φοιτητές και έγινε πρόταση για πρόσληψη σε 86 άτομα.

Πηγή: newsbomb.gr