Διαγωνισμός Καινοτομίας για φοιτητές από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
20/2/2013 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Διαγωνισμός Καινοτομίας για φοιτητές από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Στο πλαίσιο της 40ης επετείου του EPC (European Patent Convention), το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ανακοίνωσε ότι οργανώνει ένα Διαγωνισμό Καινοτομίας για να δώσει στους φοιτητές / σπουδαστές των μελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον πλούτο των διαθέσιμων εγγράφων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και να δώσουν τις προτάσεις τους σε νέους τομείς της καινοτομίας, ιδίως αυτούς της πράσινης τεχνολογίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε φοιτητές όλων των κλάδων οι οποίοι είναι τουλάχιστον 18 ετών, εγγεγραμμένοι σε πανεπιστήμιο, ή ισοδύναμο ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Οι διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να επιλέξουν ένα ερευνητικό πρόγραμμα του ενδιαφέροντός τους για το μέλλον της Έρευνας και Ανάπτυξης. Ο φάκελός τους θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Περιγραφή ενός τεχνικού προβλήματος που υφίσταται σήμερα σε έναν από τους ακόλουθους πέντε τομείς: A. Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, Β. Οικολογικά φιλική παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, Γ. Διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση και αστική εξόρυξη, Δ. «Έξυπνη» μεταφορά / μετακίνηση και συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, Ε. «Έξυπνη» τεχνολογία που αφορά τις λειτουργίες του σπιτιού ("Smart house")
  • Μία παρουσίαση της στάθμης της τεχνικής που υπάρχει σήμερα στον τομέα του προβλήματος
  • Γενική άποψη του δυναμικού της αγοράς για την προτεινόμενη λύση για το επιλεγμένο τεχνικό πρόβλημα

Ως αρμόδιος φορέας για τις ευρεσιτεχνίες στην Ελλάδα, ο ΟΒΙ θα συλλέξει τις προτάσεις και στη συνέχεια θα επιλέξει ένα μόνο διαγωνιζόμενο ή ομάδα διαγωνιζομένων για κάθε τεχνικό προαναφερόμενο τομέα. Θα πρέπει να υποβάλετε ένα βιογραφικό σημείωμα (έως 2 σελίδες) και μια περίληψη της πρότασης σας, περιλαμβανομένου του τίτλου και του θέματος.

Περιγράψτε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο σχετικός τεχνικός τομέας και αναφέρετε γιατί η εξεύρεση λύσης θα είναι σημαντική.

Αν επιλεγεί η πρότασή σας, θα εγγραφείτε σε ένα ειδικό εξ' αποστάσεως σεμινάριο (distance learning (DL)) που προσφέρει καθοδήγηση για το πώς να αναπτύξετε την αρχική ιδέα σας. Η γλώσσα εργασίας του προγράμματος DL και η παράλληλη σε απευθείας σύνδεση διδασκαλία θα είναι η αγγλική, αλλά μπορείτε να υποβάλετε την τελική εργασία σας σε μία από τις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ, δηλαδή αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

Η υποβολή των αιτήσεών σας στον ΟΒΙ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 4 Μαρτίου.

Το πρόγραμμα DL θα προσφέρεται από 18 Μαρτίου έως 13 Ιουνίου 2013.

Μετά το τέλος του Προγράμματος DL, οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να υποβάλλετε τις τελικές προτάσεις σας για το διαγωνισμό σε διεθνές επίπεδο.

Η προθεσμία για την υποβολή των τελικών προτάσεων είναι 13 Ιουλίου 2013 και ώρα 15.00.

Μια διεθνής κριτική επιτροπή θα επιλέξει τους νικητές, οι οποίοι θα κληθούν να παρευρεθούν στην τελετή απονομής των βραβείων στο Μόναχο στις 17 Οκτωβρίου 2013.

Τα κριτήρια επιλογής τόσο στην εθνική όσο και στην Ευρωπαϊκή φάση είναι τα εξής:

  • Δημιουργικότητα
  • Εφαρμοσμένη τεχνική ανάλυση
  • Σαφήνεια
  • Συνοχή
  • Ανάπτυξη της ιδέας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε : Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - Παντανασσης 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου

Τηλ. Ρ. Ζαχαροπούλου, 210 6183541/ Ε. Μανούσου, 210-6183540

Το πρόγραμμα «DL» σας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να μάθετε για το σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η διδασκαλία αυτή θα σας δώσει τη δυνατότητα να αναλύσετε πληροφορίες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας για το σκοπό των δικών σας μελετών και ερευνών και να σας δείξει πώς μπορείτε να ωφεληθείτε από το ευρωπαϊκό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι που υποβάλλουν τελικές προτάσεις θα λάβουν μια ετήσια συνδρομή για τα επαγγελματικά εργαλεία αναζήτησης του ΕΓΔΕ (για PISE/GPI), αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο του 2013.

Μια διεθνής κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει τις εργασίες και θα επιλέξει τους νικητές με διαφανή κριτήρια. Δεδομένου ότι η πνευματική προσπάθειά σας θα εμφανίζεται στην τελική πρότασή σας, η αναγνώριση σας θα λαμβάνει χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ΕΓΔΕ θα καλέσει τους νικητές να παρευρεθούν στην τελετή απονομής στο Μόναχο, στις 17 Οκτωβρίου 2013 με καλυμμένα τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής.

Ο νικητής σε κάθε μία από τις πέντε κατηγορίες θα λάβει από 5.000 ευρώ ως βραβείο.

Στην τελετή απονομής των βραβείων, οι νικητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσουν το ερευνητικό τους έργο σε ένα διακεκριμένο ακροατήριο.

Πηγή: epixeiro.gr