Υποτροφίες 2014 από το Μπακοπούλειο ίδρυμα
2/3/2014 Υποτροφίες  
Υποτροφίες 2014 από το Μπακοπούλειο ίδρυμα

Από το Μπακοπούλειο Κοινωφελές Ίδρυμα προκηρύχθηκε η χορήγηση 3 υποτροφιών για πρωτοετείς φοιτητές και 1 υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι υποτροφίες θα χορηγούνται επί εννέα μήνες κατ’έτος με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της προκήρυξης.

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη.