Νέος κύκλος σπουδών με πάνω από 150 προγράμματα e-Learning από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
5/3/2014 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Νέος κύκλος σπουδών με πάνω από 150 προγράμματα e-Learning από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέος Κύκλος Σπουδών με πάνω από 150 Προγράμματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης από το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το e-learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ανακοινώνει την έναρξη του Νέου Κύκλου εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Διάρκεια – Κατευθύνσεις

Τα Προγράμματα, διάρκειας 3 έως 10 μηνών, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα Εκπαιδευτικών Κατευθύνσεων (Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Marketing, Πληροφορική, Λογιστική, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τουριστικά, Περιβάλλον, Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή, Υγεία, Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Λογισμικές Εφαρμογές κ.α) και αναλόγως το αντικείμενο, προσφέρουν στον εκπαιδευόμενο δεξιότητες που απαιτούνται σε ένα πραγματικό περιβάλλον εργασίας συνδέοντας τη Θεωρία με την Πράξη.

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Business Administration
 • Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Αγροτικών Μονάδων (νέο)
 • Project Management
 • Banking and International Finance (Διεθνή Χρηματοοικονομικά)
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (νέο)
 • e-Tourism (Διαδικτυακές Συναλλαγές στον Τουρισμό)
 • Human Resources Management and Organizational Analysis
 • Δημιουργική Γραφή
 • Logistics και Διεθνείς Μεταφορές ( Εκμάθηση του Λογισμικού OrianERP Freight & Logistics)
 • Marketing and Communication Management
 • Marketing Αγροτικών Προϊόντων (νέο)
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δράσεων μέσω Internet και Social Media
 • Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Μονάδων
 • Tourism Management and Marketing
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Λογιστική Διαχείριση ( Εκμάθηση του Λογισμικού Epsilonnet Extra Λογιστική Διαχείριση)
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική ( Εκμάθηση του Λογισμικού Soft1 200)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων (νέο)
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Πληροφορική της Υγείας
 • Υπεύθυνος Διαδικτύου
 • Κατασκευή Ιστοσελίδων με CMS Drupal (νέο)
 • Δημιουργία Δυναμικών Web Sites με το Joomla (νέο)
 • Προγραμματιστής με τη Γλώσσα Προγραμματισμού C++
 • Έξυπνα Ενεργειακά Δίκτυα (Smart Energy Grid)
 • Ειδικός Αντιρρύπανσης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων
 • Εγκληματολογική Ψυχολογία
 • Ιατρική Ψυχολογία
 • Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων
 • Σύνδρομο Down: Εκπαίδευση και Ένταξη Παιδιών με Σύνδρομο Down (νέο)
 • Ειδική Αγωγή
 • Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία
 • Αυτισμός: Συμπτώματα και Αντιμετώπιση
 • Σχολική Ψυχολογία
 • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 • Μουσειακή Εκπαίδευση (νέο)
 • Σύγχρονα Εργαλεία Μάθησης : Η Μέθοδος Lego (νέο)
 • Γλώσσα και Στοιχεία Διδασκαλίας της Λογοτεχνίας (νέο)
 • Θέατρο: Κριτική-Ιστορική και Φιλοσοφική Προσέγγιση (νέο)
 • Ανθρώπινη Αναπαραγωγή
 • Κλινική Διατροφή
 • Επείγουσα Ιατρική
 • Τηλεϊατρική και Υπηρεσίες Υγείας (νέο)
 • Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας


To σύνολο των Προγραμμάτων παρουσιάζεται στη σελίδα http://elearn.elke.uoa.gr.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Eπιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης και αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία ή μη αναλόγως το πρόγραμμα.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 23/5/2014Έναρξη Μαθημάτων: 26/5/2014

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία των Προγραμμάτων στα τηλέφωνα 210.36.89.354, 210.36.89.381 και 210.36.89.469, ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: elearn-secretariat@elke.uoa.gr.