Δωρεάν μαθήματα Γερμανικών σε άνεργους και φοιτητές από τον Δήμο Θεσσαλονίκης
12/3/2014 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Δωρεάν μαθήματα Γερμανικών σε άνεργους και φοιτητές από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Δωρεάν προγράμματα εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας διάρκειας 50 διδακτικών ωρών προσφέρει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης και με την ευγενική δωρεά – χορηγία των διδασκάλων της Γερμανικής Γλώσσας κυρίων Κωστόπουλο Γεώργιο και Lupini Peter.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα απευθύνονται σε άνεργους νέους/νέες και φοιτητές πολίτες – δημότες και κατοίκους Δήμου Θεσσαλονίκης που επιθυμούν, αφού μάθουν τα απαραίτητα Γερμανικά να αναζητήσουν μια θέση εργασίας ή να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία.

Μάλιστα, το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 17 Μαρτίου 2014 (δύο ημέρες την εβδομάδα – πέντε ώρες) για κάθε τμήμα, ενώ θα δημιουργηθούν δύο τμήματα (μέγιστος αριθμός 20 ατόμων): ένα τμήμα αρχαρίων και ένα τμήμα προχωρημένων όπου θα διδαχθεί και τεχνική ορολογία σύμφωνα με τις ανάγκες των σπουδαστών.

Έτσι, τα μαθήματα πρόκειται να διεξαχθούν στο 41ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (Ικτίνου 5) κατά τις ημέρες Δευτέρα 18:00 – 21:00 & Tετάρτη 18:00 – 20:00 (τμήμα αρχαρίων), Τρίτη 18:00 – 21:00 & Πέμπτη 18:00 – 20:00 (τμήμα προχωρημένων).

Κάθε ενδιαφερόμενος/η πριν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέπει να λάβει υπόψη ότι η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί, αφού σταθμιστούν πρώτα οι πιθανές οικογενειακές, προσωπικές και υπηρεσιακές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, λόγω του ότι η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Κάθε σπουδαστής έχει δικαίωμα να απουσιάσει το μέγιστο σε τρία μαθήματα.

Επίσης, απαραίτητη είναι η παρουσία του την πρώτη μέρα της έναρξης, κατά την οποία δηλώνει και την αποδοχή της συμμετοχής του στο πρόγραμμα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι είναι δημότης ή κάτοικος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά από Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 έως και Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 μέχρι τις 12:00 στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης στο e-mail: p.benardi@thessaloniki.gr.

Τέλος, η ενημέρωση των συμμετεχόντων θα γίνει ηλεκτρονικά, την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014. Κατά την επιλογή των συμμετεχόντων θα ισχύσει σειρά προτεραιότητας μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων 20 σπουδαστών σε κάθε τμήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού τηλ: 2310/841-109, & 2310/841-498.

Πηγή: neolaia.gr