73 Υποτροφίες στο εξωτερικό
12/3/2014 Υποτροφίες  
73 Υποτροφίες στο εξωτερικό

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συγκέντρωσε και παρουσίασε 73 υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες αφορούν τις εξής κατηγορίες:

  • Γεωπονικές - Περιβαλλοντολογικές Επιστήμες (5 θέσεις)
  • Εκπαίδευση (1 θέση)
  • Θετικές Επιστήμες (21 θέσεις)
  • Κοινωνικές - Πολιτικές Επιστήμες (2 θέσεις)
  • Μηχανικοί (16 θέσεις)
  • Νομικά (1 θέση)
  • Οικονομικά - Διοίκηση (1 θέση)
  • Πληροφορική (5 θέσεις)
  • Υγεία - Φαρμακευτικά - Βιοεπιστήμες (18 θέσεις)
  • Υπόλοιπες Ειδικότητες (3 θέσεις)


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις θέσεις.