2 Διδακτορικές Υποτροφίες 2014 από το Κοινωφελές Ίδρυμα "Αντώνιος και Σοφία Λεβέντη"
17/3/2014 Υποτροφίες  
2 Διδακτορικές Υποτροφίες 2014 από το Κοινωφελές Ίδρυμα "Αντώνιος και Σοφία Λεβέντη"

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Υποτροφιών “ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΛΕΒΕΝΤΗ” κηρύσσει την χορήγηση δύο υποτροφιών ως εξής:

  • Μία υποτροφία για διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Ηρακλείου Κρήτης, κλάδου Καρδιολογίας και
  • Μία υποτροφία για διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Πατρών, κλάδου Βιολογίας


Οι υποτροφίες χορηγούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών και ορίζονται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400€) μηνιαίως για κάθε υποτροφία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος.

Θα προκριθούν οι υποψήφιοι με ελάχιστη βαθμολογία πτυχίου επτά (7) και εξ αυτών οι οικονομικά ασθενέστεροι.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου 2014 στα γραφεία του Ιδρύματος: Νοταρά 117 – Πειραιά.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 – 8992182 εκάστη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Ώρες 5-8μμ.