Πρόγραμμα Υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 από την PwC
19/3/2014 Υποτροφίες  
Πρόγραμμα Υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 από την PwC

Η PwC Ελλάδας ανακοίνωσε την έναρξη του Προγράμματος Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και ειδικότερα, μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού στο Φορολογικό Δίκαιο.

Το πρόγραμμα υλοποιείται επιτυχώς από το 2001 και εντάσσεται στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας της PwC στην Ελλάδα για την καθοδήγηση στη σωστή εκπαιδευτική και επαγγελματική σταδιοδρομία διακεκριμένων και ταλαντούχων νέων. Η εταιρεία έχει στόχο να συμβάλλει στον περιορισμό του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης που υπάρχει στην αγορά εργασίας. Μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει περισσότερους από 90 φοιτητές να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση. Για φέτος η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι η 17η Απριλίου 2014.

Πρόγραμμα Υποτροφιών

Οι υποτροφίες προσφέρονται για την πλήρη ή μερική κάλυψη διδάκτρων, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (εξαιρουμένων επαγγελματικών τίτλων και διδακτορικών) και θα πρέπει να αντιστοιχούν στους εξής κλάδους:

 • Πληροφοριακών Συστημάτων & Ασφάλειας
 • Ναυτιλίας
 • Χρηματοοικονομικής
 • Λογιστικής
 • Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Εσωτερικού Ελέγχου
 • Διαχείρισης Ρίσκου
 • Ενέργειας
 • Αναλογιστικής (Actuarial)


Σε ποιους απευθύνεται

 • Αποφοίτους/τελειοφοίτους ΑΕΙ
 • Στελέχη – όσες εταιρείες ενδιαφέρονται, μπορούν να προτείνουν στελέχη τους


Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση μέχρι τις 17 Απριλίου 2014 στην ιστοσελίδα http://www.pwc.gr/scholarships.

Πληροφορίες: pwc.scholar@gr.pwc.com, 210 687 4028

Για την υποτροφία που αφορά στο μεταπτυχιακό για το Φορολογικό Δίκαιο: Το ποσό της υποτροφίας είναι 5.000€.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής είναι:

1. Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης (http://www.pwc.gr/tax-scholarship)

2. Προσκόμιση των πιο κάτω εντύπων:

 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα περιγράφονται τα προσωπικά στοιχεία, οι έως τώρα σπουδές, η ενδεχόμενη εργασιακή εμπειρία, τυχόν δημοσιεύσεις, μελέτες, εργασίες του/της υποψηφίου
 • Τίτλος πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων. (Αν 0/η υποψήφιος-α δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του/της, θα πρέπει να προσκομίσει τον μέσο όρο του βαθμού πτυχίου έως τώρα)
 • Δύο συστατικές επιστολές – ακαδημαϊκού ή εργοδότη
 • Βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο, αν υπάρχει, ή λίστα των επιθυμητών μεταπτυχιακών
 • Η κατάταξη του αλλοδαπού πανεπιστημίου βάσει σχετικών διεθνώς αναγνωρισμένων πινάκων
 • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών και βραβείων/ διακρίσεων που ενδεχομένως έχουν απονεμηθεί στον υποψήφιο/α
 • Κείμενο με τους λόγους επιλογής του μεταπτυχιακού, καθώς και οι επιστημονικές και επαγγελματικές επιδιώξεις του/της
 • Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης να μην έχουν συμπληρώσει τα τριάντα (30) έτη


Υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει μέχρι 30 Απριλίου 2014 σύμφωνα με σφραγίδα του ταχυδρομείου): PwC Ελλάδας, Υποτροφία Φορολογικού Δικαίου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Κηφισίας 260, 152 32, Χαλάνδρι.

Οι υποψήφιοι που τηρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα περάσουν από συνεντεύξεις τον Μάιο (θα κληθούν μόνο όσοι προταθούν από την επιτροπή αξιολόγησης).