78 Υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό
21/3/2014 Υποτροφίες  
78 Υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συγκέντρωσε και παρουσίασε 78 υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες αφορούν τις εξής κατηγορίες:

  • Γεωπονικές - Περιβαλλοντολογικές Επιστήμες (3 θέσεις)
  • Θετικές Επιστήμες (22 θέσεις)
  • Κοινωνικές - Πολιτικές Επιστήμες (7 θέσεις)
  • Μηχανικοί (10 θέσεις)
  • Νομικά (3 θέσεις)
  • Οικονομικά - Διοίκηση (3 θέσεις)
  • Πληροφορική (4 θέσεις)
  • Υγεία - Φαρμακευτικά - Βιοεπιστήμες (26 θέσεις)


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις θέσεις.