Πρόγραμμα δωρεάν επιμόρφωσης στις σύγχρονες τάσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
21/3/2014 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Πρόγραμμα δωρεάν επιμόρφωσης στις σύγχρονες τάσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόγραμμα δωρεάν επιμόρφωσης στις σύγχρονες τάσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό οργανώνεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΤΕΦΑΑ). Το Έργο «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ» υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Α.Ε.Ι. για την επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων Α.Ε.Ι.» [Κατηγορία Πράξης: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης» Άξονας Προτεραιότητας: 8 «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους].

Τα μαθήματα του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν σε τρεις κύκλους, τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (εαρινό έτους 2013-2014, χειμερινό 2014-2015 και εαρινό 2014-2015) του ενός τμήματος μέχρι 25 απόφοιτους ΑΕΙ για κάθε ένα από τα Πανεπιστήμια: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΤΕΦΑΑ), Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κόρινθο).

Σε κάθε κύκλο συνολικά και στα τρία (3) Τμήματα σπουδών, θα φοιτήσουν 75 φοιτητές, συνολικά στο πρόγραμμα θα πάρουν μέρος 225 φοιτητές.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

• ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

• ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

• ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

• ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

• ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

• ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ-LEX SPORTIVA

• ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

• ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

• ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• MARKETING ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

• ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

• ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

• ΜΜΕ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

• ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

• ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

• ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Για την παρακολούθηση του προγράμματος δεν απαιτούνται δίδακτρα. Η επιλογή των υποψηφίων που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα θα γίνει με βάση το βιογραφικό τους και το βαθμό πτυχίου. Η παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στην απονομή σχετικού Πιστοποιητικού.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να αποστείλουν βιογραφικό μέχρι στις 30-3-2014, σύμφωνα με την προκήρυξη, που υπάρχει στην οικεία Ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://athlitikoithesmoi.gr.

Η έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος θα λάβει χώρα σε κοινή συνεδρίαση στις 2-4-2014, ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο «Αργυριάδης» του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό κτήριο).

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου:

Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος

Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου του Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του

Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Πληροφορίες: Γραμματεία του Προγράμματος, τηλ. Επικοινωνίας: 210 7276097 και 210 3839440,

Ε-mails: dpanagio@phed.uoa.gr, info@athlitikoithesmoi.gr

Ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://athlitikoithesmoi.gr