Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 15 Επόπτες Παραλίας στο πλαίσιο του Έργου "LIFE AMMOS"
21/3/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 15 Επόπτες Παραλίας στο πλαίσιο του Έργου "LIFE AMMOS"

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η TERRA NOVA ΕΠΕ Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική, στο πλαίσιο του Έργου «Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες» με ακρωνύμιο «LIFE AMMOS» και κωδικό LIFE12 INF/GR/000985 που υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δεκαπέντε (15) φυσικών προσώπων (εφεξής ο «Επόπτης παραλίας»).

Οι Επόπτες παραλίες θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση της Δράσης C.3 «Εκστρατεία στις παραλίες» του Πακέτου Εργασίας C «Communication actions / awareness raising campaigns» με σκοπό τη βέλτιστη υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης του Έργου.

To LIFE AMMOS είναι ένα έργο που αποσκοπεί στην πρόληψη και τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες. Με δεδομένη την ένταση και έκταση εμφάνισης των συγκεκριμένων απορριμμάτων στις ελληνικές ακτές, καθίσταται επιτακτική τόσο η αλλαγή συμπεριφοράς του ευρέως κοινού (καπνιστών και μη), όσο και η ανάπτυξη υποδομών και μέσων για την άμβλυνση του φαινομένου.

Παράλληλα, και έχοντας ως αιχμή το ζήτημα των απορριμμάτων καπνιστών, το έργο LIFE AMMOS στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για το γενικότερο πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης, μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής εκστρατείας που περιλαμβάνει συνδυασμένη χρήση εργαλείων τεχνολογίας, αλλά και παραδοσιακών μέσων ευαισθητοποίησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Κάθε Επόπτης παραλίας θα αναλάβει την εποπτεία/ λειτουργία του ενημερωτικού περιπτέρου (info kiosk) που θα εγκατασταθεί σε μια από τις 15 παραλίες- περιοχές υλοποίησης του Έργου, που παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα.

 • Φανάρι Κομοτηνής
 • Επανομή Θερμαϊκού
 • Αγ. Ιωάννης/ Άη Γιάννης Ζαγορίου - Μουρεσίου
 • Λούτσα/ Βράχος Πάργας
 • Καλογριά Δυμαίων
 • Βοϊδοκοιλιά Πύλου - Νέστορος
 • Πλύτρα/ Παχιά Άμμος Μονεμβάσιας
 • Βάι Σητείας
 • Γεωργιούπολη Αποκορώνου
 • Τσαμπίκα Ρόδου
 • Καρφάς Χίου
 • Αγ. Ισίδωρος Λέσβου
 • Αγ. Ιωάννης/ Μοναστήρι Πάρου
 • Περίσσα Θήρας
 • Σχινιάς Μαραθώνα


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να αποστείλουν τα δικαιολογητικά μέχρι τη Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 (τέλος προθεσμίας) στο info@medsos.gr.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.