Θέσεις εργασίας στη Delta Cosmos Group
24/3/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στη Delta Cosmos Group

1. H Delta Cosmos Group αναζητά γυναίκες χειριστές ΚΛΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άδεια εργασίας για προσωπικό ασφαλείας
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση Η/Υ


Η εταιρεία παρέχει:

 • Πλήρη απασχόληση
 • Συνεχή επιμόρφωση
 • Προοπτική εξέλιξης - αναβάθμισης


2. H Delta Cosmos Group αναζητά υπαλλήλους ασφαλείας άνω των 25, με πιστοποίηση και άδεια σε ισχύ

Απαραίτητα προσόντα :

 • Άδεια εργασίας για προσωπικό ασφαλείας
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση Η/Υ


Η εταιρεία παρέχει:

 • Πλήρη απασχόληση
 • Συνεχή επιμόρφωση
 • Προοπτική εξέλιξης – αναβάθμισης


3. H Delta Cosmos Group αναζητά νέους έως 24 ετών με πιστοποίηση και άδεια σε ισχύ

Απαραίτητα προσόντα :

 • Άδεια εργασίας για προσωπικό ασφαλείας
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση Η/Υ


Η εταιρεία παρέχει :

 • Πλήρη απασχόληση
 • Συνεχή επιμόρφωση
 • Προοπτική εξέλιξης – αναβάθμισης


Για περισσότερες πληροφορίες και για αποστολή βιογραφικού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα careerinprogress.gr