29 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην Ελλάδα
24/3/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
29 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην Ελλάδα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης. Οι θέσεις είναι οι εξής:

  • Κοινωνικές - Πολιτικές Επιστήμες (1 θέση)
  • Μηχανικοί (2 θέσεις)
  • Νομικά (9 θέσεις)
  • Οικονομικά - Διοίκηση (5 θέσεις)
  • Πληροφορική (2 θέσεις)
  • Τουριστικά Επαγγέλματα (3 θέσεις)
  • Υγεία - Φαρμακευτικά - Βιοεπιστήμες (1 θέση)
  • Υπόλοιπες Ειδικότητες (6 θέσεις)


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις θέσεις.