Θέση εργασίας στην εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Career In Progress
2/4/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Career In Progress

H Career In Progress (www.careerinprogress.gr) είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους τομείς της Αναζήτησης Εργασίας, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Ιδέας.

Για λογαριασμό Εταιρείας Διοργάνωσης Εκδηλώσεων στην Αθήνα, ζητά: Graphic Designer

Απαραίτητες Προϋποθέσεις:

  • Έως 35 ετών
  • Πτυχίο Γραφιστικής
  • Αποδεδειγμένη Γνώση Αγγλικών σε επίπεδο Proficiency
  • Excellent Knowledge Photoshop, Illustrator, In Design, Office
  • Δείγμα εργασιών (portfolio)
  • Προαιρετική Γνώση Flash, Corel, Max Premier θα ληφθεί θετικά υπόψη
  • Προϋπηρεσία 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα ενισχύσει την υποψηφιότητα


Η θέση θα καλυφθεί από άτομο οργανωτικό, δημιουργικό, γρήγορο, με δεξιότητες αποδοτικότητας υπό συνθήκες πίεσης και με ομαδικό πνεύμα.

Παρακαλούμε αποστείλατε Βιογραφικό Σημείωμα και Δείγμα Εργασιών στο info@careerinprogress.gr