5 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από το Πανεπιστήμιο Πατρών
3/4/2014 Υποτροφίες  
5 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγεί μέχρι πέντε (5) «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α, σε τελειόφοιτους και απόφοιτους των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής Σχολής, Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το ποσό κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται μέχρι τα 50.000,00 δολάρια Η.Π.Α. ετησίως. Η καταβολή μέρους της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και θα διαρκέσει για δύο χρόνια, εφόσον η επίδοση κρίνεται ικανοποιητική. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί από διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια των Η.Π.Α, για μεταπτυχιακές σπουδές, επιπέδου Masters ή Ph.D.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων είναι ακαδημαϊκά και οικονομικά. Ιδιαίτερα λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται τα εξής:

  1. Η βαθμολογική επίδοση στα μαθήματα, τα συναφή με την μεταπτυχιακή ειδικότητα που επιδιώκει ο υποψήφιος, καθώς επίσης, η ενδεχόμενη πρακτική εμπειρία του και οι δημοσιεύσεις.
  2. Το επιστημονικό επίπεδο σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος του Πανεπιστημίου της Β. Αμερικής, στο οποίο έχει γίνει δεκτός ο υποψήφιος.
  3. Το επιστημονικό θέμα της διδακτορικής διατριβής, για υποψηφίους διδακτορικών σπουδών. Εξετάζεται, εκτός των ανωτέρω, εάν το θέμα έχει πρωτοτυπία, ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και κοινωνική ανταποδοτικότητα για τη Χώρα μας.
  4. Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.


Προτεραιότητα στην απονομή των υποτροφιών έχουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατάγονται από το νομό Αχαΐας.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι η Τετάρτη 30 Απριλίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα. Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου, στο τηλέφωνο: + 30 2610 969042, email: atriant@upatras.gr.