Θέσεις Εργασίας στην εταιρεία Netscope Solutions
7/4/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις Εργασίας στην εταιρεία Netscope Solutions

Η Netscope Solutions ειδικεύεται στην διάθεση και υποστήριξη συστημάτων μετρήσεων και διαχείρισης δικτύων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Η εταιρεία, για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της στους τομείς των πωλήσεων και της τεχνικής υποστήριξης των πελατών της, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

1. Μηχανικό Πωλήσεων (Sales Engineer) / κωδ .: NS-Sales

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

 • Πτυχίο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με κατεύθυνση στους τομείς της Ηλεκτρονικής ή της Ηλεκτρολογίας
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε υποστήριξη προϊόντων Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών
 • Άριστη γνώση της Αγλλικής γλώσσας (Γραπτή & Προφορική)
 • Άριστη γνώση στην χρήση εφαρμογών Η/Υ (MSword,Excel,Power Point)


Οι υποψήφιοι μηχανικοί θα πρέπει επίσης να διαθέτουν:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα, διάθεση για εξυπηρέτηση και ικανότητα καλής επικοινωνίας
 • Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης και αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων


2. Μηχανικό Υποστήριξης Πωλήσεων (Sales Support Engineer) / κωδ .: NS-Sales-Support

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

 • Πτυχίο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με κατεύθυνση στους τομείς της Ηλεκτρονικής ή της Ηλεκτρολογίας
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε υποστήριξη προϊόντων Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών
 • Γνώσεις δικτύων Επικοινωνιών δεδομένων, κινητής & σταθερής τηλεφωνίας καθώς επίσης και σύγχρονων τεχνολογιών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
 • Άριστη γνώση της Αγλλικής γλώσσας (Γραπτή & Προφορική)
 • Άριστη γνώση στην χρήση εφαρμογών Η/Υ (MSword,Excel,Power Point)


Οι υποψήφιοι μηχανικοί θα πρέπει επίσης να διαθέτουν:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα, διάθεση για εξυπηρέτηση και ικανότητα καλής επικοινωνίας
 • Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης και αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων


Για περισσότερες πληροφορίες και για αποστολή βιογραφικού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα careerinprogress.gr