Υποτροφίες από την πρεσβεία του Μεξικού για το ακαδημαϊκό έτος 2014
7/4/2014 Υποτροφίες  
Υποτροφίες από την πρεσβεία του Μεξικού για το ακαδημαϊκό έτος 2014

Η Κυβέρνηση του Μεξικού μέσω της Πρεσβείας της στην Αθήνα, ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών, σύμφωνα με τις διμερείς Μορφωτικές Συμφωνίες, σε Έλληνες υπηκόους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποιο Ειδικό Πρόγραμμα στο Μεξικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται για πληροφορίες που αφορούν στα Ειδικά Προγράμματα στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros

Η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων είναι η 29η Αυγούστου 2014, για την παροχή και την υποβολή των οποίων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στην Πρεσβεία του Μεξικού στην Αθήνα.