Υποτροφίες 2014 από τη Γαλλική Εθνική Σχολή Διοίκησης
10/4/2014 Υποτροφίες  
Υποτροφίες 2014 από τη Γαλλική Εθνική Σχολή Διοίκησης

Ανακοίνωση Υποτροφιών για τους Διεθνείς Ειδικευμένους Κύκλους Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση (CISAP 2014) της Γαλλικής Εθνικής Σχολής Διοίκησης (ENA).

Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, έγγραφο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, καθώς και τα επισυναπτόμενα σχετικά έγγραφα, τα οποία αφορούν σε υποτροφίες της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα για τους Διεθνείς Ειδικευμένους Κύκλους Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση (CISAP-2014) της Γαλλικής Εθνικής Σχολής Διοίκησης (ΕΝΑ) και παρακαλούμε για την ενημέρωση των υπαλλήλων σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα ανωτέρω προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, στην κα Μαρία-Χριστίνα Αγαπίου (τηλ.: 210-3398739 και στην ανακοίνωση εδώ).