Σεμινάρια για επαγγελματική/ακαδημαϊκή χρήση της αγγλικής γλώσσας από την Πολυτεχνική Σχολή και το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ
10/4/2014 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Σεμινάρια για επαγγελματική/ακαδημαϊκή χρήση της αγγλικής γλώσσας από την Πολυτεχνική Σχολή και το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής και το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών οργανώνουν πρόγραμμα ταχύρρυθμης κατάρτισης για επαγγελματική/ακαδημαϊκή χρήση της Αγγλικής στην Πολυτεχνική Σχολή.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς/κές φοιτητές-τριες που έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο σπουδών τους.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται είναι:

1. Επικοινωνιακές δεξιότητες για την ανεύρεση εργασίας (στην αγγλική γλώσσα).

Διάρκεια προγράμματος: 6/5/2014 - 15/5/2014

2. Τεχνικές υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα και για εργασία σε ερευνητικά κέντρα (βιογραφικό σημείωμα, δήλωση στόχων, συνέντευξη) (στην αγγλική γλώσσα).

Διάρκεια προγράμματος: 6/5/2014 - 14/5/2014

Πληροφορίες & δήλωση συμμετοχής μέχρι 24-4-2014 στο: http://www.lance.auth.gr/ & http://www.eng.auth.gr/