Θέσεις για πρακτική άσκηση στον τηλεοπτικό σταθμό Star Channel
11/4/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις για πρακτική άσκηση στον τηλεοπτικό σταθμό Star Channel

Το Star Channel προσφέρει τη δυνατότητα σε φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, των οποίων η σχολή διαθέτει οργανωμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, να ασκήσουν την πρακτική τους στο αντικείμενο το οποίο σπουδάζουν.

Μέσω της άσκησης στα αντίστοιχα τμήματα του Star, πάνω στο πλήρες αντικείμενο των δραστηριοτήτων ενός μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού, δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε πρακτικές γνώσεις και εμπειρία, εφόδια απαραίτητα για την εύρεση εργασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας.

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για πρακτική άσκηση στο Star Channel, μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση hr@star.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα star.gr