Θέσεις εργασίας στην Γενική Ταχυδρομική
15/4/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην Γενική Ταχυδρομική

1. Η Γενική Ταχυδρομική ζητεί Προγραμματιστή Web Εφαρμογών για την συμμετοχή στην ανάπτυξη/συντήρηση και βελτίωση της εταιρικής ιστοσελίδας.

Απαραίτητα προσόντα:

Εκτεταμένη εμπειρία σε:

 • HTML5 / CSS3
 • Java / Javascript / PHP
 • Άνετη χρήση «revision control» εργαλείων (GIT, Perforce, SVN)
 • Ικανότητα παραγωγής ποιοτικού κώδικα και οργάνωσης αναθεωρήσεων κώδικα
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν links που να αναφέρονται σε προηγούμενες δουλειές και/ή δείγμα κώδικα.
 • Κατά την διάρκεια της συνέντευξης θα γίνει έλεγχος των παραπάνω και δοκιμή ικανοτήτων προγραμματισμού.


Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία ανάπτυξης σε GWT /AngularJS /Bootstrap
 • Γνώση και εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών REST web service clients.
 • Προσωπικά χαρακτηριστικά:
 • Ομαδικότητα
 • Αυτονομία και ενέργεια
 • Καλή επικοινωνία, γραπτή και προφορική


Για αποστολή βιογραφικού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα kariera.gr


2. Η Γενική Ταχυδρομική ζητεί Προγραμματιστή Mobile Εφαρμογών για την συμμετοχή στην ανάπτυξη/συντήρηση και βελτίωση σύνθετων εσωτερικών mobile εφαρμογών.

Απαραίτητα προσόντα:

Εκτεταμένη εμπειρία σε:

 • Java / Javascript / HTML5 / CSS3
 • Cordova / Phonegap framework
 • Άνετη χρήση «revision control» εργαλείων (GIT, Perforce, SVN)
 • Ικανότητα παραγωγής ποιοτικού κώδικα και οργάνωσης αναθεωρήσεων κώδικα
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν links που να αναφέρονται σε προηγούμενες δουλειές και/ή δείγμα κώδικα.
 • Κατά την διάρκεια της συνέντευξης θα γίνει έλεγχος των παραπάνω και δοκιμή ικανοτήτων προγραμματισμού.


Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία ανάπτυξης σε AngularJS/Polymer/Bootstrap
 • Γνώση και εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών REST web service clients.
 • Προσωπικά χαρακτηριστικά:
 • Ομαδικότητα
 • Αυτονομία και ενέργεια
 • Καλή επικοινωνία, γραπτή και προφορική


Για αποστολή βιογραφικού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα kariera.gr