Θέσεις εργασίας για διάφορες ειδικότητες σε Ναυτιλιακές εταιρείες
22/4/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας για διάφορες ειδικότητες σε Ναυτιλιακές εταιρείες

Μηχανικοί

 • Senior Marine Sales Engineer - Περισσότερα εδώ
 • Port Sales Engineer - Περισσότερα εδώ
 • Υπάλληλος για Εμπορικό Τμήμα Ναυτιλιακής - Περισσότερα εδώ
 • Operations Manager - Περισσότερα εδώ
 • Superintendent Engineer - Περισσότερα εδώ
 • Ναυπηγός Μηχανολόγος – Μηχανικός - Περισσότερα εδώ
 • Ηλεκτρολόγος – Αυτοματιστής - Περισσότερα εδώ
 • Technical Services Coordinator - Περισσότερα εδώ
 • Marine Engineer/ Naval Architect - Περισσότερα εδώ
 • Operator for the Marine / Operations department - Περισσότερα εδώ
 • Site Manager - Περισσότερα εδώ
 • Υπάλληλος για Technical Department - Περισσότερα εδώ
 • Assistant Superintendent Engineer - Περισσότερα εδώ


Νομικά

 • Δικηγόρος - Περισσότερα εδώ


Οικονομικά - Διοίκηση

 • Assistant Accountant - Περισσότερα εδώ
 • Experienced Accountant in Shipping Industry - Περισσότερα εδώ
 • Λογιστής πανεπιστημιακής μόρφωσης - Περισσότερα εδώ
 • Human Resources Manager - Περισσότερα εδώ
 • Assistants for Accounting and Technical department - Περισσότερα εδώ


Πληροφορική

 • IT Officer - Περισσότερα εδώ


Πωλήσεις - Ασφάλειες

 • Υπάλληλος για Εμπορικό Τμήμα Ναυτηλιακής - Περισσότερα εδώ
 • Πωλητής - Περισσότερα εδώ
 • Purchaser - Περισσότερα εδώ


Υπόλοιπες Ειδικότητες

 • Secretary for Legal Department - Περισσότερα εδώ
 • Assistant Operations Manager - Περισσότερα εδώ