Θέσεις εργασίας στην Hellas Online
23/4/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην Hellas Online

Η hellas online, μέλος του ομίλου Intracom Holdings, είναι ένας από τους σημαντικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και internet στην Ελλάδα. Έχοντας το μεγαλύτερο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών μετά τον ΟΤΕ, παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών για οικιακούς και εταιρικούς πελάτες, επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους και μεγάλους οργανισμούς.

Η hellas online με την ευκαιρία επέκτασης των δραστηριοτήτων της, αναζητά προσωπικό για να καλύψει τις παρακάτω θέσεις:

1. Database Administrator (Κωδικός: DBA 03 – 14)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Εμπειρία σε Οracle MsSQL και ΜySQL
 • Εμπειρία σε Oracle RAC.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο ΑΕΙ/TEI στην πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο.
 • Άριστη γνώση SQL, Transact SQL,ή/και PL/SQL.
 • Γνώση σε λειτουργικά συστήματα Unix/Linux.
 • Εμπειρία σε Microsoft Windows Administration and Clusters.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.


Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πιστοποίηση σε Oracle ή άλλη βάση δεδομένων.
 • Πιστοποίηση σε Microsoft SQL Server ή άλλη βάση δεδομένων.
 • Εμπειρία στην σχεδίαση, ανάπτυξη, τεκμηρίωση και έλεγχο λογισμικού.
 • Γνώση Virtualization (VMware – Hyper-V).


Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών.
 • Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα.
 • Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη προκλήσεις.
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.


2. Business Intelligence Development Engineer (Κωδ: BI 03-14)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Ανώτατες σπουδές στην Πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο.
 • Καλή γνώση προγραμματισμού με χρήση objectoriented μεθοδολογιών.
 • Καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων και γλώσσας SQL.
 • Καλή θεωρητική γνώση OLAP, datawarehouse, BI.
 • Διετή επαγγελματική εμπειρία σε projects datawarehouse/BI.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε εργαλεία ETL και reporting.
 • Γνώση MS SQL Server ή / και ORACLE RDBMS.
 • Ικανότητα συγγραφής τεχνικών κειμένων.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.


Επιθυμητά Προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία σε data mining.
 • Εμπειρία σε Microsoft BI technology stack (SSIS, SSRS, SSAS, Report Builder, Performance Point, Sharepoint, PowerPivot).
 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε αντίστοιχο αντικείμενο.
 • Εργασιακή εμπειρία σε εταιρία τηλεπικοινωνιών ή υλοποίησης τηλεπικοινωνιακών λύσεων.


Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών.
 • Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα.
 • Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη προκλήσεις.
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.


Για περισσότερες πληροφορίες και για αποστολή βιογραφικού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα kariera.gr