89 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
28/4/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
89 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια υλοποίησης έργων ενδιαφέρεται να καλύψει τις παρακάτω θέσεις:

 • Τριάντα (30) άτομα Ειδικοί στη διδακτική ξένης γλώσσας
 • Ένα (1) άτομο ειδικός στη διδακτική της Τούρκικης γλώσσας
 • Πέντε (5) άτομα Γλωσσολόγοι
 • Τριάντα (30) άτομα Εκπαιδευτικοί ξένης γλώσσας(ή Συνταξιούχοι Εκπαιδευτικοί) Δημοσίου
 • Πέντε (5) άτομα Πληροφορικοί
 • Πέντε (5) άτομα Ειδικοί Ηλεκτρονικής & εξ αποστάσεως μάθησης(E-Learning)
 • Ένα (1) άτομο Στατιστικός
 • Ένα (1) άτομο Οικονομολόγος
 • Τέσσερα (4) άτομα Γραφίστες/Εικονογράφοι-Σκιτσογράφοι
 • Ένα (1) άτομο Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Τρία (3) άτομα Τεχνικοί Ήχου και Εικόνας
 • Δύο (2) άτομα για την Γραμματειακή Υποστήριξη έργου

Καταληκτική ημερομηνία: 7/5/2014


 • Ένα (1) άτομο για την Γραμματειακή Υποστήριξη έργου

Καταληκτική ημερομηνία: 9/5/2014


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα career.duth.gr