Θέση εργασίας στην Ελληνική Βιομηχανία Φαρμάκων ANFARM HELLAS
29/4/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην Ελληνική Βιομηχανία Φαρμάκων ANFARM HELLAS

Η ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. μεγάλη και δυναμικά αναπτυσσομένη Ελληνική Βιομηχανία Φαρμάκων με ηγετική θέση στη παραγωγή γενοσήμων ζητά να προσλάβει άμεσα για τη στελέχωση του τμήματος Regulatory Affairs έμπειρο Χημικό / Βιολόγο / Φαρμακοποιό.

Περιγραφή θέσης

 • Σύνταξη/συγγραφή φακέλου (modules 1-5) γενόσημων φαρμάκων για εθνικές/κοινοτικές καταθέσεις, ανανεώσεις, τροποποιήσεις σε μορφή CTD-eCTD.
 • Διαρκής επικοινωνία με τις αρχές διαφόρων χωρών κατά τη διάρκεια εγκριτικών διαδικασιών.
 • Συνεχές follow up χρονοδιαγραμμάτων.

Απαραίτητα Προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τα παρακάτω προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Χημείας/Φαρμακευτικής/Βιολογίας.
 • Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ. Η γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Θέληση για ένταξη σε μια δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη ομάδα.
 • Ευελιξία για επαγγελματικά ταξίδια

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας


Για αποστολή βιογραφικού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα anfarmhellas.com

Πηγή: careerinprogress.gr