Χορήγηση υποτροφίας από τον καθηγητή Γεώργιο Ι. Βιουγιούκο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
6/5/2014 Υποτροφίες  
Χορήγηση υποτροφίας από τον καθηγητή Γεώργιο Ι. Βιουγιούκο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Δασολογία και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφίας τριετούς διάρκειας του Καθηγητή Γεωργίου Ι. Βουγιούκου, για Μεταπτυχιακές Σπουδές και εκπόνηση Διδακτορικού Διπλώματος σε οποιαδήποτε ειδίκευση των Γεωπονικών και Δασολογικών Επιστημών που παρέχεται στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του MICHIGAN.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 26/05/2014

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο