Μία υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
6/5/2014 Υποτροφίες  
Μία υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας που αναλαμβάνει, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει και στηρίζει τη δράση «Σπουδάζω με Υποτροφία» της ΜΚΟ Equal Society, χορηγώντας μια υποτροφία για την παρακολούθηση του Full-time προγράμματος το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Στόχος της δράσης αυτής που στηρίζουν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, είναι να δοθεί η ευκαιρία σε άτομα που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα στην παρούσα φάση να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους, να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα δωρεάν.

Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει με βάση ακαδημαϊκά, επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι επίσης μπορούν να επικοινωνούν με την Equal Society για πληροφορίες στο 211-7051841 και στοinfo@equalsociety.gr.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές ως την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014.

Το MBA International Program είναι ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που λειτουργεί τα τελευταία 15 χρόνια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι πλήρως αναγνωρισμένο από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης ΑΜΒΑ (Association of MBAs), από τον οποίο έλαβε πρόσφατα τη διάκριση "MBA Innovation Award 2013". Το ΜΒΑ International διδάσκεται εξολοκλήρου στην Αγγλική και διαθέτει ένα πλούσιο πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει άριστα τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος στο www.imba.aueb.gr.

Πηγή: epixeiro.gr