Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
8/5/2014 Υποτροφίες  
Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ., που βρίσκεται στο 2ο όροφο του κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (κτίριο Διοίκησης) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση μέχρι 20-06-2014 σε έντυπο που χορηγείται από το παραπάνω Τμήμα συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στις επιμέρους προκηρύξεις και κατά αλφαβητική σειρά:

1. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Νικολάου Αβραμίδη , ακαδ. έτος 2014-2015
2. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Λ. Αθανασούλα (εξωτερικού) , ακαδ. έτος 2014-2015
3. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη (εσωτ.) , ακαδ. έτος 2013-2014
4. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη (εξωτ.) , ακαδ. έτος 2014-2015
5. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Γεώργιου Βάρκα , ακαδ. έτος 2014-2015
6. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα , ακαδ. έτος 2014-2015
7. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Ιωάννη Ιμβριώτη ( εσωτ.) , ακαδ. έτος 2014-2015
8. Προκήρυξη Υποτροφίας Δωρεάς «Ν. Κατσανίκα» , ακαδ. έτος 2013-2014
9. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα , ακαδ. έτος 2013-2014
10. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα (Γυμνάσιο) , ακαδ. έτος 2013-2014
11. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα (εξωτ.) , ακαδ. έτος 2014-2015
12. Xορήγηση οικονομικής ενίσχυσης Δωρεάς «Αφων Κοντίδου» για το 2014
13. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη ( εσωτ.) , ακαδ. έτος 2013-2014
14. Xορήγηση οικονομικής ενίσχυσης Υπ.Διδάκτ. Δωρεάς «Γιάννη Α. Παπαϊωάννου» , για το 2014
15. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Ουρανίας Παπαχριστοδούλου , ακαδ. έτος 2013-2014
16. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος «Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη» , ακαδ. έτος 2013-2014
17. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Στυλ. Σαμαρά – Θεολογική (εξωτ.) , ακαδ. έτος 2014-2015
18. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Στυλιανού Σαμαρά – Ιατρική ( εξωτ.), ακαδ. έτος 2014-2015
19. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακοπούλου , ακαδ. έτος 2013-2014
20. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου , ακαδ. έτος 2014-2015
21. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Χατζηπαμπούκα , ακαδ. έτος 2013-2014
22. Προκήρυξη υποτροφίας Δωρεάς «Λ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ» , ακαδ. έτος 2013-2014


Πηγή: neolaia.gr