Σεμινάριο Pestalozzi 2014 στην Εσθονία από το Συμβούλιο της Ευρώπης
14/5/2014 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Σεμινάριο Pestalozzi 2014 στην Εσθονία από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανακοίνωσε ότι έχει προκηρύξει τo εξής σεμινάριο: ESTONIA ( Tallinn ) «Connecting local, regional and European history using electronic tools in teaching» Κωδικός: CoE 2014 1006-1008 Estonia

Ημερομηνία διεξαγωγής: 06/10/2014 – 08/10/2014

«Συνδέοντας την Ιστορία σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στη διδασκαλία»

Στη διασύνδεση της διδασκαλίας της Ιστορίας σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Στις δυνατότητες και τις βέλτιστες πρακτικές της χρήσης των πηγών και του υλικού e-learning στη διδασκαλία της ιστορίας

Στις συστάσεις ως προς το διδακτικό υλικό του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο «Shared histories in Europe without dividing lines”.

Γλώσσα εργασίας: ΑΓΓΛΙΚΑ ( Επίπεδο τουλάχιστον Γ1)

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς και Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. των κλάδων

  • ΠΕ 01 Θεολόγων
  • ΠΕ 02 Φιλολόγων
  • ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων
  • ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 05 Ιουνίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Αριθμός θέσεων: Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 3 (τρεις) υποψήφιους.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Α.Παπανδρέου 37, Αθήνα 15180, Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης των Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Δ.Ε.Σ.), 2ος όροφος, Γρ.2159.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας: minedu.gov.gr