Θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Πίστη
21/5/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Πίστη

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α για την στελέχωση της ζητά:

1) Υπεύθυνο Τμήματος CRM Analytics

Τα καθήκοντα συμπεριλαμβάνουν διαχείριση μαζικών επικοινωνιών μέσω διαφορετικών καναλιών (email-sms-mobile-social media) με σκοπό την προσέλκυση νέων και τη διατήρηση υφιστάμενων πελατών.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Marketing
 • Ιδιαίτερες ικανότητες σε εργαλεία CRM & ανάλυσης δεδομένων
 • Γνώσεις MS Office, SQL, HTML5, CSS
 • Σχολαστικότητα, προσοχή στην λεπτομέρεια και ικανότητα οργάνωσης
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις


Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε WEB εργαλεία όπως BULK email, Landing Pages, Online Surveys
 • Εμπειρία σε συγχρονισμό δεδομένων μέσω APIs
 • Εμπειρία σε Facebook development


2) Υπάλληλο Αναλογιστικής Υπηρεσίας

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Πανεπιστημιακός τίτλος Στατιστικής, Ασφαλιστικής ή Μαθηματικής Επιστήμης.
 • Συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας Αναλογιστή.
 • Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε αναλογιστική υπηρεσία.
 • Γνώση του Microsoft Office και ειδικότερα Excel.
 • Εμπειρία σε τιμολόγηση και αποθεματοποίηση προϊόντων ζωής. Γνώση αναλογιστικού software κατά προτίμηση του IBM Algo Financial Modeler θα θεωρηθεί προσόν.
 • Γνώση του πλαισίου Solvency II. Εμπειρία σε επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και reporting προς τη Διοίκηση και τις Εποπτικές Αρχές.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πνεύμα ομαδικότητας, φιλική συμπεριφορά.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.


Η εταιρία μας προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, συμμετοχή στην ομαδική ασφάλιση και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.

Όλα τα βιογραφικά θα τηρηθούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες και για αποστολή βιογραφικού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα europaikipisti.gr

Πηγή: careerinprogress.gr