Κέντρο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας My Future Career στο πλαίσιο του Employability Scheme*
23/5/2014 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Κέντρο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας My Future Career στο πλαίσιο του Employability Scheme*

Ο σωστός και έγκυρος επαγγελματικός προσανατολισμός και ο σαφής προσδιορισμός της επαγγελματικής ταυτότητας των φοιτητών είναι εφόδια απαραίτητα για την επαγγελματική αποκατάστασή τους στην αγορά εργασίας.

Με στόχο τόσο να εμπλουτίσει τις δράσεις που αφορούν στην απασχολησιμότητα (στο πλαίσιο του Σχεδίου Απασχολησιμότητας με τίτλο Employability Scheme το οποίο έχει εισάγει και αναπτύξει το Κολλέγιο από το 2012) όσο και να επεκτείνει τις υπηρεσίες επαγγελματικής υποστήριξης που προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους του, το Mediterranean College ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με το Κέντρο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας My Future Career.

Σεμινάρια και Workshops για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, Τεστ Αξιολόγησης ικανοτήτων και δεξιοτήτων με την παροχή πλήρους ατομικού προφίλ ανάπτυξης και εξέλιξης της προσωπικότητας, Ατομικά Ραντεβού με εξειδικευμένους συμβούλους για διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και Προσομοιώσεις Συνεντεύξεων με στόχο την καλύτερη προετοιμασία για μια επιτυχή συνέντευξη εργασίας, είναι οι υπηρεσίες που θα παρέχει εφεξής το Mediterranean College στους φοιτητές και αποφοίτους όλων των Σχολών του.

Το Employability Scheme είναι ένα πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή των υφιστάμενων προγραμμάτων και υπηρεσιών του και την διοργάνωση καινοτόμων δράσεων, που στοχεύουν να ενισχύσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες των φοιτητών και να τους προετοιμάσουν για την απαιτητική αγορά εργασίας.

Ως αρωγός αυτής της προσπάθειας, επιλέχθηκε η εταιρία My Future Career, η οποία ιδρύθηκε από εξειδικευμένους επιστήμονες και έμπειρους επαγγελματίες της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής και των Ανθρωπίνων Πόρων. Στόχος της είναι η παροχή πλήρους υποστήριξης για σωστό και έγκυρο επαγγελματικό προσανατολισμό, σαφή προσδιορισμό επαγγελματικής ταυτότητας και ολοκληρωμένη προετοιμασία για επαγγελματική αποκατάσταση στην αγορά εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα medcollege.edu.gr