Θέση εργασίας ως graphic designer
17/10/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας ως graphic designer

Εταιρεία Διοργάνωσης Εκδηλώσεων στην Αθήνα, ζητά να καλύψει θέση Graphic Designer

Απαραίτητες Προϋποθέσεις :

  • Έως 30 ετών
  • Πτυχίο Γραφιστικής
  • Αποδεδειγμένη Γνώση Αγγλικών σε επίπεδο Proficiency
  • Excellent Knowledge Photoshop, Illustrator, In Design, Office
  • Δείγμα εργασιών (portfolio)
  • Προαιρετική Γνώση Flash, Corel, Max Premier θα ληφθεί θετικά υπόψη

· Προϋπηρεσία 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα ενισχύσει την υποψηφιότητα

Η θέση θα καλυφθεί από άτομο οργανωτικό, δημιουργικό, γρήγορο, με δεξιότητες αποδοτικότητας υπό συνθήκες πίεσης και με ομαδικό πνεύμα.

Τη Θέση Εργασίας διαχειρίζεται η Career In Progress (careerinprogress.gr).

Παρακαλούμε αποστείλατε Βιογραφικό Σημείωμα και δείγμα εργασιών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, info@careerinprogress.gr