Πρακτική Άσκηση Φοιτητών: Γιατί, Πότε και Πώς να Συμμετάσχω;
21/10/2013 Ευκαιρίες Εργασίας   Συμβουλές καριέρας - Σταδιοδρομία  
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών: Γιατί, Πότε και Πώς να Συμμετάσχω;

Της Δρ. Μαρίας Καθαράκη

Πρακτική άσκηση είναι το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου ένας φοιτητής συνεχίζει την εκπαίδευσή του σε πραγματικό χώρο εργασίας, του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, συνήθως σε αντικείμενο συναφές με αυτό των σπουδών του. Ο θεσμός αυτός στοχεύει στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε η εκπαίδευση να παρέχει εφαρμοσμένη γνώση. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική ως μέρος των σπουδών στα Τεχνολογικά Ιδρύματα, ενώ για τα Πανεπιστήμια είναι προαιρετική.

Για ποιο λόγο να συμμετάσχω;

Η πρακτική άσκηση είτε λαμβάνει χαρακτήρα προαιρετικό ή υποχρεωτικό, είτε είναι με αμοιβή είτε εθελοντική παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να:

  • αποκτήσουν πολύτιμες εργασιακές εμπειρίες και τεχνογνωσία σε αντικείμενα σχετικά με τις σπουδές τους,
  • ενισχύσουν την επιστημονική τους κατάρτιση με επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα
  • έρθουν σε επαφή με το σύγχρονο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον
  • υποστηριχθούν στην ομαλότερη εκκίνηση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Πότε να συμμετάσχω;

Συνήθως για να συμμετάσχει κανείς θα πρέπει να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τρίμηνη ή εξάμηνη.

Εθελοντική εργασία; 

Φορείς κυρίως ιδιωτικού δικαίου και λιγότερο δημοσίου δικαίου, έχουν προβλέψει και έχουν υιοθετήσει συγκεκριμένη διαδικασία για την προσέλκυση εθελοντών. Η εθελοντική εργασία νοείται ως πρακτική άσκηση, έχει πολλαπλά οφέλη και συμβάλλει στην εξοικείωση του φοιτητή με το θεσμό της εθελοντικής προσφοράς.

Πώς να επιλέξω τον φορέα;

Η αναζήτηση και εύρεση του φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης απαιτεί στρατηγική και χρόνο. Σημαντικό είναι να έχετε κατανοήσει τους στόχους σας και να μπορείτε να απαντάτε στο ερώτημα «Τι ζητάτε από την πρακτική σας άσκηση;». Έτσι θα πρέπει να:

  • διερευνήσετε τις επαγγελματικές περιοχές και αντικείμενα που σας ενδιαφέρουν,
  • εντοπίσετε φορείς και επιχειρήσεις και να συγκεντρώσετε πληροφορίες για το αντικείμενό τους, τη θέση τους στην αγορά, την εσωτερική τους δομή και οργάνωση.

Δημόσιος ή Ιδιωτικός Φορέας;

Εξαρτάται από το είδος της πρακτικής άσκησης και τις δυνατότητες που παρέχονται από τη σχολή σας. Η διαφορά μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων έγκειται στον τρόπο δόμησης των διοικητικών διαδικασιών και στη διαφορετική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους. Η συγκέντρωση πληροφοριών και η αναγνώριση των στόχων και αναγκών σας, θα σας βοηθήσει να απαντήσετε στο ερώτημα «Ποιον φορέα να επιλέξω;». Επιδίωξή σας είναι να μάθετε, να μοιραστείτε τις ίδιες ευθύνες με τους μόνιμους υπαλλήλους και να συμμετάσχετε σε ομάδες εργασίας για την επίλυση πραγματικών καθημερινών εργασιακών προβλημάτων.

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση συμβάλλει στην αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών. Επιπρόσθετα οφέλη είναι:

  • Η εργασιακή εμπειρία και η ανάπτυξη των γνώσεων σε δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία.
  • Η ενίσχυση του βιογραφικού, καθώς μετά το πέρας της πρακτικής, θα λάβετε βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης από τον φορέα στον οποίο εργαστήκατε.
  • Η λήψη συστατικών επιστολών που θα χρησιμοποιήσετε στην αναζήτηση εργασίας.
  • Η ανάπτυξη του επαγγελματικού σας δικτύου γνωριμιών.


Συνοψίζοντας, μην αρνηθείτε όποια ευκαιρία για πρακτική άσκηση. Πριν λάβετε την απόφασή σας μελετήστε τι θα κερδίσετε και να είστε έτοιμοι να δώσετε τον καλύτερο σας εαυτό.

Πηγή: edujob.gr