13 θέσεις εθελοντισμού στην Ελλάδα
22/10/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
13 θέσεις εθελοντισμού στην Ελλάδα

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δημοσίευσε 13 θέσεις εθελοντισμού στις 20 Οκτωβρίου στην Ελλάδα

Οι θέσεις αφορούν:

•Εκπαίδευση (1 θέση)

•Κοινωνικές – Πολιτικές Επιστήμες (1 θέση)

•Οικονομικά – Διοίκηση (2 θέσεις)

•Πληροφορική (1 θέση) •Υγεία – Φαρμακευτικά – Βιοεπιστήμες (2 θέσεις)

•Υπόλοιπες Ειδικότητες (8 θέσεις)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στο link