Θέση εργασίας στην Actionaid
22/10/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην Actionaid

Βοηθός Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εσωτερικής Επικοινωνίας

Η/Ο υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών / Επικοινωνίας / Οργάνωσης και Διοίκησης ή παρεμφερούς κατεύθυνσης, καθώς και τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία σε υπεύθυνο ρόλο άμεσα σχετιζόμενο με την περιγραφή εργασίας στον τομέα του Human Resource Management. Είναι απαραίτητη η γνώση συστημάτων HR και των εθνικών κανονισμών εργασίας. Η/Ο υποψήφια/ος πρέπει να έχει επίσης εμπειρία στον τομέα εσωτερικής επικοινωνίας μέσω της σύνθεσης newsletter ή άλλων εργαλείων ενημέρωσης και μάθησης. Είναι επίσης απαραίτητο να γνωρίζει βασικά συστήματα Η/Υ (ιδιαίτερα excel και power point) και να χειρίζεται άριστα την αγγλική γλώσσα. Απαραίτητη θεωρείται η σύμπνοια με το όραμα και τις αρχές της ActionAid.

Στείλτε πλήρες βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr.hellas@actionaid.org έως την 1η Νοεμβρίου 2013, σημειώνοντας στο θέμα του e-mail τον τίτλο της θέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ: http://www.actionaid.gr/WorkOpenings