Θέση εργασίας στην Hellenic Seaways
23/10/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην Hellenic Seaways

Η Hellenic Seaways, η μεγαλύτερη ακτοπλοϊκή εταιρία του Αιγαίου, επιθυμεί να προσλάβει:

Οικονομικό αναλυτή για το τμήμα Budgeting & Reporting

Περιγραφή θέσης

Ερευνά, συλλέγει, καταγράφει, επεξεργάζεται, συγκρίνει και αξιολογεί οικονομικά δεδομένα τόσο της εταιρείας όσο και του κλάδου.

• Αναφέρεται στον Διευθυντή Χρηματοοικονομικού (Treasury Manager)
• Συμμετέχει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και των αναθεωρήσεών του
• Προετοιμάζει τις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις (P&L, Cash Flow)
• Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση, ανάλυση και έλεγχο των μηνιαίων αποτελεσμάτων και τη σύνταξη οικονομικών αναφορών προς τη Διοίκηση

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ανάλογο αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 ετών σε ανάλογη θέση ή σε τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης.
• Άριστη χρήσης MS Office (έμπειρος χρήστης Excel, εξοικειωμένος με συναρτήσεις & Pivot Tables)
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα
• Συνθετική, αναλυτική και κριτική σκέψη
• Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και αντοχή στην πίεση
• Ικανότητα ομαδικής εργασίας και ευχέρεια στην επικοινωνία
• Προϋπηρεσία στην ναυτιλία / ακτοπλοΐα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως FA02 στην διεύθυνση: hr@hsw.gr.

Πηγή: hellenicseaways.gr