Δήμος Πεύκης: «Προοπτικές Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σε Περίοδο Κρίσης»
23/10/2013 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Δήμος Πεύκης: «Προοπτικές Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σε Περίοδο Κρίσης»

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης διοργανώνεται εκδήλωση με τίτλο: «Προοπτικές Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σε Περίοδο Κρίσης» με στόχο την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με θέματα που αφορούν στην αγορά εργασίας, στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα.

Σκεπτικό

Η δεινή οικονομική κρίση που βιώνει τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει επιφέρει καταστροφικά αποτελέσματα τόσο στην επιχειρηματικότητα όσο και στην απασχόληση:

• Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ τα τελευταία δυόμιση χρόνια περισσότερες από 100.000 επιχειρήσεις έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.

• Όσες δεν έκλεισαν, προσπαθούν να επιβιώσουν σ’ένα έντονα ανταγωνιστικό και ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον και σε συνθήκες πρωτόγνωρης ύφεσης εφαρμόζοντας ελαστικές μορφές απασχόλησης (μερική απασχόληση, ελαστικό ωράριο, κτλ) με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους.

• Το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε δραματικά τα τελευταία τρία χρόνια φτάνοντας το 26,9% τον Απρίλιο του 2013 από 11,8 που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανεργία των γυναικών (30,5%) Από την άλλη, ο ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων για μια θέση στην ισχνή αγορά εργασίας γίνεται όλο και πιο μεγάλος, όλο και πιο σκληρός. Η προσωπική ανάπτυξη, η δια βίου μάθηση και η απόκτηση δεξιοτήτων αποτελούν όρους που είναι πλέον στενά συνυφασμένοι με την προσπάθεια που κάνει μεγάλη μερίδα του οικονομικού ενεργού πληθυσμού για να βρει και να διατηρήσει μια θέση εργασίας.

Τα ερωτήματα που τίθεται συνεπώς και στα οποία θα προσπαθήσουν να απαντήσουν οι εισηγητές της εκδήλωσης είναι:

• Πως σ’αυτό το δύσκολο περιβάλλον μπορεί να πραγματοποιηθεί η πολυπόθητη ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας;

• Ποιες είναι σήμερα οι πολιτικές στήριξης της επιχειρηματικότητας και συνεπώς ενίσχυσης της απασχόλησης;

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, Απρίλιος 2013

• Ποιοι είναι οι τομείς της οικονομίας όπου προβλέπεται το επόμενο διάστημα να υπάρξει ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (για παράδειγμα: εξαγωγικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις υψηλής καινοτομίας, κοινωνική επιχειρηματικότητα);

• Ποιες είναι οι νέες δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι -ιδιαίτερα αυτοί που βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία των 35 – 50 ετών με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις- για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας;

Δομή της εκδήλωσης

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απογευματινές ώρες (17:00 – 21:00) και θα περιλαμβάνει δύο ενότητες:

- Ενότητα 1η: «Πολιτικές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε μια ταραγμένη οικονομία»

- Ενότητα 2η: «Απασχόληση, απασχολησιμότητα και κινητικότητα στην Ελλάδα σήμερα»

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του δήμου: dimospefkis.gr