Θέσεις εργασίας στον Όμιλο Higkon
25/10/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στον Όμιλο Higkon

Η HIGΚON S.A. είναι ένας νέος, δυναμικός όμιλος επιχειρήσεων με καθετοποιημένη δραστηριότητα στην μελέτη, κατασκευή και αξιοποίηση αστικών ακινήτων. Η λειτουργία της HIGKON στηρίζεται στην πολύτιμη εμπειρία της εταιρίας Ι. ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ & ΥΙΟΣ, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα, το 1970.

Αντικείμενο της HIGKON S.A είναι η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικής και οικοδομικής εργασίας για λογαριασμό της ίδιας ή έπειτα από ανάθεση. Στις εργασίες αυτές συμπεριλαμβάνονται η ανέγερση ακινήτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρίας ή σε οικόπεδα τρίτων κατά τη διαδικασία της αντιπαροχής καθώς και η επισκευή, ανακατασκευή και αναπαλαίωση κτιρίων. Παράλληλα, η HIGKON S.A παρέχει υπηρεσίες μελέτης και εκπόνησης αρχιτεκτονικών σχεδίων αλλά και συμβουλές σχετικά με την πορεία οικοδομημάτων σε εξέλιξη. Μέρος των εργασιών της αποτελεί η αξιοποίηση και οικονομική διαχείριση των ακινήτων, για λογαριασμό της ίδιας ή των πελατών της.

Στον όμιλο Higkon υπάρχει η εξής διαθέσιμη θέση εργασίας:

1. Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας ή Τοπογράφος με εργοταξιακή πείρα επίβλεψης και διοίκησης σε οικοδομικά έργα ηλικίας 30-45 ετών. Απαραίτητη γνώση σύνταξης ΑΠΕ - ΠΠΑΕ - Νέων Τιμών - Επιμετρήσεις. Απαραίτητες γνώσεις Η/Υ.

Παρακαλώ, όπως αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kariera@higkon.gr

Περρισότερες πληροφορίες στο link