Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci
25/10/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Kινητικότητας Leonardo Da Vinci, εγκρίθηκε προς υλοποίηση το σχέδιο με κωδικό 2013-1-GR1 LEO 02-14976 με ανάδοχο την Σ.ΑΜΟΙΡΑΣ‐Δ.ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε. και συντονιστή φορέα το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχέδιο 30 νέοι πτυχιούχοι (απόκτηση βασικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εντός των τελευταίων 2 ετών) από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) & του εξωτερικού θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία 20 εβδομάδων σε Φορείς του Εξωτερικού (Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα κ.λ.π.).

Με την παρούσα ανακοίνωση θα καλυφθούν οι 15 θέσεις του προγράμματος οι οποίες αφορούν τους εξής Φορείς Υποδοχής:

1. Hirsch – Architekten: Αρχιτεκτονικό γραφείο με σημαντικά έργα και στόχευση στην Ευρωπαϊκή αγορά. Έδρα Ansbach, Γερμανία.

2. Miquel Ángel Lacomba Seguí: Αρχιτεκτονικό γραφείο με ειδίκευση σε σύγχρονα δημόσια κτίρια και ανοιχτούς δημόσιους χώρους, με έδρα Palma de Mallorca, Ισπανία (mlacomba.com).

3. GlaxoSmithKline Research & Development Ltd: φαρμακοβιομηχανία που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 10 χώρες και απασχολεί περί τις 90.000 προσωπικό. Οι καταρτιζόμενοι θα απασχοληθούν σε ειδικό ερευνητικό κέντρο της εταιρείας με έδρα το Stevanage, Ηνωμένο Βασίλειο (gsk.com).

4. Faculty of Science, Engineering & Computing, Kingston University: ερευνητικό τμήμα του πανεπιστημίου του Kingston. Έδρα Kingston Ηνωμένο Βασίλειο.

5. University of Liverpool, School of Cancer Studies: ερευνητικό εργαστήριο του πανεπιστημίου με αντικείμενο την έρευνα διαφόρων μορφών καρκίνου. Έδρα Liverpool, Ηνωμένο Βασίλειο.

6. Aflatoun – Stichting Child Savings International: Διεθνής Οργανισμός Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με αντικείμενο την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. Έδρα Άμστερνταμ Ολλανδία (aflatoun.org).

7. EURONET Consulting EEIG: εταιρεία consulting με διεθνή δικτύωση και συμμετοχή σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα. Έδρα Βρυξέλλες Βέλγιο (euronetconsulting.com).

8. IFOAM EU Group: Eυρωπαϊκός Oργανισμός με αντικείμενο την προώθηση των οργανικών καλλιεργειών, τον συντονισμό δράσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και την εναρμόνιση της νομοθεσίας. Έδρα Βρυξέλλες Βέλγιο (eu.ifoam.org).

9. FutureE Fuel Cell GmHB: καινοτόμος εταιρεία με αντικείμενο την παραγωγή κυψελών αποθήκευσης ενέργειας και στόχευση στην παγκόσμια αγορά. Έδρα Nürtingen, Γερμανία (future-e.de).

Βρείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, αιτήσεις συμμετοχής και επιπλέον πληροφορίες εδώ