Θέσεις εργασίας στη ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε.
30/10/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στη ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε.

1. Back Office Supervisor (Κωδικός θέσης, Κωδ:08)

Ο κάτοχος της θέσης θα επιβλέπει το Back Office του τμήματος Πωλήσεων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Καθήκοντα

 • Επίβλεψη & παρακολούθηση του κύκλου των αιτήσεων πελατών, από την πώληση μέχρι και το στάδιο της ενεργοποίησης
 • Συντονισμός & οργάνωση τμήματος
 • Καθημερινή παρακολούθηση ποσοτικών & ποιοτικών στόχων
 • Δημιουργία και παρακολούθηση στατιστικών αναφορών


Απαραίτητα προσόντα

 • Υποχρεωτικά αποδεδειγμένη ανάλογη επαγγελματικη εμπειρία σε Call Center & ειδικά σε τμήμα Back Office για τουλάχιστον 2 έτη
 • Εμπειρία σε διαχείριση ομάδας
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευελιξία ωραρίου
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Ικανότητα άμεσης και έγκαιρης λήψης αποφάσεων
 • Ικανότητα ανάλυσης αποτελεσμάτων και σχεδιασμός νέων έργων


2. Εκπρόσωποι Τηλεφωνικών Πωλήσεων (Κωδικός θέσης, Κωδ:02)

Η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε. ζητεί να προσλάβει Εκπρόσωπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων για εξερχόμενες κλήσεις.

Αντικείμενο απασχόλησης

Τηλεφωνική προώθηση προγραμμάτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Απαραίτητα προσόντα
 • Άνεση στην επικοινωνία και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Διάθεση για εργασία και δέσμευση στο αποτέλεσμα
 • Βασικές γνώσεις Η/Υ σε περιβάλλον Windows και MS-Office
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, κατά προτίμηση σε call center, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν


Περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών στο link