Έχω εικόνα της επιχείρησης μου;
15/3/2013 Επιχειρηματικότητα  
Έχω εικόνα της επιχείρησης μου;

Ένα άρθρο του Αλεξίου Απόστολου

Γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις, είμαι ήσυχος!

Στην μεταβατική και δύσκολη περίοδο που διανύουμε, ένας μεγάλος αριθμός υποψήφιων επιχειρηματιών, αμέσως μετά το start up, συναντάει δυσκολίες στην υλοποίηση των ιδεών τους λόγω των πολλαπλών εμποδίων στις συναλλαγές τους με τους κρατικούς φορείς. Οι περισσότεροι,αγνοώντας ολόκληρο το φάσμα των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, καλούνται να αντεπεξέλθουν σε μια διαρκή τακτοποίηση εκκρεμών υποθέσεων.

Ώς αποτέλεσμα, οι πόροι που χρειάζονται για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας διασκορπίζονται σε μια προσπάθεια του επιχειρηματία να προλάβει τις εξελίξεις.Το γεγονός αυτό δημιουργεί φαινόμενο χιονοστιβάδας, με αποτέλεσμα οι περισσότερες νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις να αποτυγχάνουν.

Σε αυτό το στάδιο λοιπόν, θα πρέπει να τονίσουμε την δημιουργία αξιόπιστων και καινοτόμων εξειδικευμένων συνεργασιών, ώστε να θεμελιωθεί σωστά η επιχείρησή και ο επιχειρηματίας να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής του ιδέας. Η ανάπτυξη της επιχείρησης απαιτεί έγκαιρη και έγκυρη λογιστική και φορολογική πληροφόρηση. Γνωρίζοντας και κατανοώντας τις υποχρεώσεις, ο επιχειρηματίας μπορεί να διαχειριστεί τις ταμειακές του ροές, να προϋπολογίσει τα αποτελέσματά του και να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις.

Συνεπώς, ο επιχειρηματίας θεμιτό είναι, σε συνεργασία με τους φορολογικούς του συνεργάτες, να δημιουργήσει μια σωστή οργάνωση και τον κατάλληλο σχεδιασμό για τη διαχείριση των υποχρεώσεων της επιχείρησης ώστε να έχει πλήρη γνώση της εικόνας της επιχείρησης, να ελαχιστοποιήσει το κόστος και να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Παράλληλα, να εκμεταλλευτεί την τεχνολογική εξέλιξη στην οργάνωση και την επικοινωνία ώστε να διαχειριστεί ευκολότερα τις υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα, να παρακολουθεί διαρκώς την πορεία, να ελέγχει και να επανασχεδιάζει για την αποφυγή αποκλίσεων.

Γνωρίζω την εικόνα της επιχείρησης μου;

Ο επιχειρηματίας οφείλει να γνωρίζει τις σταθερές του υποχρεώσεις και να ενημερώνεται για οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές από τους συνεργάτες του. Αρχικά θα πρέπει να χωρίσουμε τις υποχρεώσεις τις εκάστοτε διαχειριστικής περιόδου σε μηνιαίες, διμηνιαίες, τριμηνιαίες και ετήσιες σταθερές υποχρεώσεις καθώς και έκτακτες. Στον παρακάτω πίνακα θα αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από αυτές τις υποχρεώσεις.    

Γίνεται σαφές λοιπόν πως ο επιχειρηματίας οφείλει να κατανοήσει το είδος των υποχρεώσεών του καθώς και το μέγεθος αυτών, ώστε να γνωρίζει την πλήρη εικόνα της επιχείρησης του και να μπορεί να προϋπολογίσει τα κόστη του.

Φτιάχνοντας την εικόνα...

Συνεπώς, για να έχω σωστή εικόνα της επιχείρησής μου:

1) Δημιουργώ αξιόπιστη συνεργασία με εξειδικευμένους φοροτεχνικούς συμβούλους

2) Κατανοώ το είδος των υποχρεώσεών μου.

3) Γνωρίζω το χρονοδιάγραμμα τους

4) Εκμεταλλεύομαι την τεχνολογία (οργάνωση, επικοινωνίας)

5) Οργανώνω, σχεδιάζω και προϋπολογίζω

6) Παρακολουθώ την εξέλιξη

7) Επαναπροσδιορίζω

Πηγή: startup.gr