Αποτελέσματα κοινωφελούς εργασίας -5 μήνες-
31/10/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
Αποτελέσματα κοινωφελούς εργασίας -5 μήνες-

Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης για το πρόγραμμα «Κοινωφελούς εργασίας» Ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων. Αφορά 10.000 ωφελούμενους ανέργους υποχρεωτικής εκπαίδευσης γενικών καθηκόντων, οι οποίοι θα εργαστούν για 5 μήνες σε Περιφέρειες και δήμους.

Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων, καθώς και των αποκλειόμενων, θα καταρτιστεί έπειτα από την εξέταση τυχόν ενστάσεων που θα προκύψουν, όπως διευκρίνισε ο ΟΑΕΔ. Στη συνέχεια, θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες προς τους επιβλέποντες φορείς και προς τους ωφελούμενους ανέργους.

Όπως ανακοινώθηκε, ο ΟΑΕΔ καταρτίζει την επόμενη δημόσια πρόσκληση ανέργων για 27.946 θέσεις σε επιβλέποντες φορείς του δημοσίου. Η δημόσια πρόσκληση, αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, θα δημοσιοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.

Μπορείτε να δείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των ανέργων στους παρακάτω συνδέσμους

  • Ονοματεπώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες, Αρχείο XLS
  • Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες (Α-Ε), Αρχείο XLS
  • Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες (Ζ-Λ), Αρχείο XLS
  • Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες (Μ-Ρ), Αρχείο XLS
  • Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες (Σ-Υ), Αρχείο XLS
  • Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες (Φ-Ω), Αρχείο XLS