109 υποτροφίες στο εξωτερικό
31/10/2013 Υποτροφίες  
109 υποτροφίες στο εξωτερικό

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης συγκέντρωσε και κατηγοριοποίησε τις υποτροφίες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης ως εξής:

  • Γεωπονικές - Περιβαντολογικές Επιστήμες (3 θέσεις)
  • Εκπαίδευση (3 θέσεις)
  • Θετικές Επιστήμες (36 θέσεις)
  • Κοινωνικές - Πολιτικές Επιστήμες (5 θέσεις)
  • Μηχανικοί (15 θέσεις)
  • Οικονομικά - Διοίκηση (4 θέσεις)
  • Πληροφορική (9 θέσεις)
  • Υγεία - Φαρμακευτικά - Βιοεπιστήμες (27 θέσεις)
  • Υπόλοιπες Ειδικότητες (7 θέσεις)

Επισκεφθείτε το Link για να δείτε αναλυτικά τις θέσεις με τους αντίστοιχους συνδέσμους