5 θέσεις εθελοντισμού στην Ελλάδα
1/11/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
5 θέσεις εθελοντισμού στην Ελλάδα
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δημοσίευσε 5 θέσεις εθελοντισμού στην Ελλάδα. Οι θέσεις αφορούν
  • Υγίεια - Φαρμακευτικά - Βιοεπιστήμες (3 θέσεις)
  • Υπόλοιπες θέσεις (2 θέσεις)


Για περισσόετερες πληροφορίες επισκεφθείτε το link